Regulamin

Zasady rezerwacji na zajęcia

Zwracamy szczególną uwagę na punkty 9,10 i 14.

Rezerwacja poprzez system rezerwacji odbywa się w następujący sposób:

 

1.      Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych usług, w tym przypadku sesji jogi

2.     System rezerwacji on-line dostępny jest na stronie internetowej www.yogamedica.pl na podstronie „rezerwacja”

3.      Po zapoznaniu się z planem zajęć i ceną poszczególnych usług, klient dokonuje wyboru zajęć w panelu rezerwacyjnym

4.      Po wejściu na podstronę „rezerwacja” Klient otrzymuje możliwość rezerwacji miejsca na zajęcia

5.      Aby dokonać rezerwacji on-line należy uzyskać login oraz hasło do swojego konta. W tym celu Klient powinien zarejestrować się w systemie  lub  - w razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości -   zgłosić się osobiście do recepcji (30 minut przed rozpoczęciem zajęć) celem stworzenia nowego konta.

6.      Po wprowadzeniu loginu, którym jest adres e-mailowy Klienta, oraz hasła, Klient ma pełen wgląd na panel rezerwacyjny

7.      Po wybraniu zajęć, z których chce skorzystać, wybierając dzień, godzinę i rodzaj zajęć Klient ma możliwość dokonania rezerwacji według ilości wolnych na dane zajęcia miejsc. Rezerwacji należy dokonać klikając na nazwę zajęć

8.      Po dokonaniu rezerwacji miejsca na zajęciach Klient otrzymuje na swój adres e-mailowy automatycznie wygenerowane potwierdzenie zawierające nazwę wybranych zajęć, dzień i godzinę zajęć.

9.      Rezerwacja zajęć jest możliwa przez 24 h/dobę w miarę dostępności wolnych miejsc na 8 dni naprzód.

10.  Rezerwacje zajęć można odwołać terminowo do  2 godz. przed rozpoczęciem wybranych zajęć. W przypadku przekroczenia tego terminu system nie pozwoli na odwołanie rezerwacji. W przypadku nagłych sytuacji losowych, istnieje możliwość odwołania zajęć telefonicznie w czasie krótszym niż 2h przed rozpoczęciem zajęć.

11.  Aby odwołać rezerwację miejsca on-line należy zalogować się na swoim koncie, wejść do panelu „Twoje rezerwacje” i nacisnąć przycisk „Rezygnuj” przy odpowiednich zajęciach.  

12.  W sytuacji, kiedy nie ma możliwości zarezerwowania miejsca, oznacza to, że limit dostępnych miejsc został wyczerpany. Klient ma możliwość  wpisania się  wówczas na listę rezerwową. Kiedy zwolni się miejsce, klienci wpisani na listę rezerwową dostaną automatycznie wiadomość mailową informującą o zwolnieniu się miejsca na zajęciach.

13.  W przypadku anulacji rezerwacji klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów

14.  W przypadku  pięciu nieobecności na wybranych zajęciach bez wcześniejszego zgłoszenia absencji, osoba dokonująca rezerwacji traci możliwość rezerwacji  zajęć na okres dwóch miesięcy. 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami o Administratorze Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BARTOSZ NIEDASZKOWSKI, prowadzący podmiot leczniczy PRACOWNIA DOBREGO ZDROWIA, UL. RACŁAWICKA 28, 02 – 601 WARSZAWA. Inspektorem Ochrony Danych osobowych jest Andrzej Peńsko, Tel. +48668906046. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń medycznych w OŚRODKU REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU YOGA MEDICA, na podstawie art. 9 ustęp 2h rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 06 listopada 2008 o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści Pani/Pana danych, prawo do ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu tych danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom współpracującym z OŚRODKIEM REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU YOGA MEDICA, wyłącznie w celu realizacji świadczeń medycznych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udzielenia Pani/Pana świadczeń medycznych przez OŚRODEK REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU YOGA MEDICA. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych obsługi pacjenta. OŚRODEK REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU YOGA MEDICA nie stosuje zautomatyzowanych metod podejmowania decyzji, w tym profilowania.

System rezerwacji do poprawnego działania, wykorzystuje pliki Cookies. Jeśli nie zgadzasz się na przetwarzanie plików cookies, wyłącz je w przeglądarce internetowej.